News in Asia

travel news
 /  travel news

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

travel news

อุทยานแห่งชาติที่เต็มไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนซึ่งปกคลุมด้ยผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ครอบคลุมอำเภอต่างๆ อันได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง อำเภองาว อำเภอแม่เมาะ และอำเภอแจ้ห่ม โดยมีจุดสูงสุดอยู่ที่ดอยแม่ขวัญ

Read more

เกาะช้าง

travel news

เกาะที่มีรูปร่างคล้ายช้างหมอบแห่งนี้ เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดของระนอง และยังเป็นแหล่งผลิต “กาหยู” หรือมะม่วงหิมพานต์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอีกด้วย โดยชาวบ้านบนเกาะช้าง ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำ สวนมะม่วงหิมพานต์ซึ่งถือเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดของประเทศ

Read more

วัดปทุมคงคา(นกออก)

travel news

วัดปทุมคงคา(นกออก) ตั้งอยู่ที่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวัน วัดนกออกหรือวัดปทุมคงคา เป็นวัดของชุมชนมอญ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2317 ศาสนสถานเก่าแก่ที่ยังเหลืออยู่ของวัดนี้คือ หอไตรกลางน้ำและสิม ภาพเขียนบนเพดานเป็นภาพจิตรกรรมที่เขียนด้วยฝุ่น ได้รับอิทธิพลจากสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ภาพอยู่เหนือเศียรพระประธาน บอกถึงท้องฟ้าดาว ลวดลายเกี่ยวกับสัตว์ป่าหิมพานต์ และลวดลายพันธุ์พฤกษาต่างๆ แสดงสิ่งในธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ สิ่งที่น่าเที่ยวชม -สิมโบราณอายุกว่า 200 ปี และภาพจิตรกรรมบนเพดาน -หอไตรกลางน้ำ -โบราณสถานชุมชนมอญของเมืองโคราชสมัยอยุธยาเข้าสู่รัตนโกสินทร์ตอนต้น

Read more

น้ำตกไซเบอร์ หรือน้ำตกหินลาด

travel news

น้ำตกที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์แห่งนี้ เกิดจากลำห้วยล่อยจ้อยที่ไหลมาจากภูเขาสูงของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ก่อให้เกิดน้ำตกขึ้นเป็นระยะ ๆ หลายชั้น โดยน้ำตกส่วนที่อยู่ตอนบนนั้น เรียกกันว่า น้ำตกล่อยจ้อย ครั้นมาถึงชั้นที่สายน้ำร่วงหล่นจากที่สูงลงไปปะทะกับหินก้อนใหญ่ ก็จะเรียกกันว่า น้ำตกหินลาด

Read more