News in Asia

health news
 /  health news

เตือน3โรคติดง่ายหน้าฝน

health news

ในช่วงฤดูฝนนี้ มีฝนตกอย่างต่อเนื่องเกือบทุกวัน อาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะ หรือวัสดุต่าง ๆ และทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามมา ประกอบกับในช่วงฤดูฝนของทุกปีก็เป็นช่วงระบาดของโรคไข้เลือดออก

Read more

บะหมี่หนึ่งซอง ก็เค็มเกินพอ

health news

คนเราควรกินโซเดียมไม่เกินวันละ 2,000 มิลลิกรัม หรือเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา ในบะหมี่ซองหนึ่ง โดยเฉพาะสูตรต้มยำต้มโคล้ง สูตรน้ำข้นทั้งหลาย เกลือขึ้นไปถึง 2,000 มิลลิกรัม เพราะฉะนั้นกินซองเดียวก็หมดโควต้าไปแล้วหนึ่งวัน แต่ถ้าเป็นสูตรธรรมดาก็ประมาณ 1,200-1,500 มิลลิกรัม ก็เท่ากับ 60-70% ของความต้องการของร่างกายในหนึ่งวัน

Read more